αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

18.07.2014

Διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη

Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση έχει υπογραφεί από τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Δήμο Μεσσήνης
  • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ
Σκοπός της σύμβασης είναι να προωθηθεί μελετητικά η ωρίμανση του έργου διάνοιξης σήραγγας της Αρκαδικής Πύλης. Το έργο είναι αναγκαίο προκειμένου να εκτραπεί η διέλευση των οχημάτων, που οδεύουν από τους οικισμούς Λάμπαινα, Αρσινόη, Μαυρομάτι με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Βαλύρα - Ζερμπίσια και αντιστρόφως μέσα από τον  αρχαιολογικό χώρο της Πύλης και συγκεκριμένα μέσα από αυτήν. Η διέλευση των οχημάτων βαρέων και ελαφρών μέσα απο την Αρκαδική Πύλη θα προκαλέσει σε βάθος χρόνου και εξαιτίας πιθανής αύξησης του μεγέθους των οχημάτων και του κυκλοφοριακού φόρτου, φθορές στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι το ποσό των 140.000,00€, ενω ποσό μέχρι 10.000,00€ θα εκταμιευτεί από το Δήμο Μεσσήνης.