αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

02.08.2018

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020

 

Σκοπός της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών και η συνεργασία όλων των συμβαλλομένων, ώστε με ορθό και ολοκληρωμένο επιστημονικό τρόπο να γίνει διαχείριση του προβλήματος της όχλησης από πληθυσμούς κουνουπιών στο αστικό σύστημα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Συμβαλλόμενα μέρη στην Π.Σ. είναι οι:

  • Δήμος Καλαμάτας
  • Δήμος Δυτικής Μάνης
  • Δήμος Μεσσήνης
  • Δήμος Οιχαλίας
  • Δήμος Πύλου - Νέστορος
  • Δήμος Τριφυλίας
  • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την τριετία 2018-2020 ανέρχεται στο ποσό των 369.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως:

α) από το Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 90.000,00€.

β) από το Δήμο Δυτικής Μάνης το ποσό των 15.000,00€.

γ) από το Δήμο Μεσσήνης το ποσό των 60.000,00€.

δ) από το Δήμο Οιχαλίας το ποσό των 24.000,00€.

ε) από το Δήμο Πύλου - Νέστορος το ποσό των 135.000,00€.

στ) από το Δήμο Τριφυλίας το ποσό των 42.000,00€.

ζ) από την ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ το ποσό των 3.000,00€.


Οδηγίες πρόληψης αναπαραγωγής των κωνωποειδών

• Να καθαρίζουμε συχνά και να ανανεώνουμε το νερό σε ποτίστρες ζώων, γούρνες, δεξαμενές νερού και να μαζεύουμε τα φύλλα ή άλλα σκουπίδια από την επιφάνειά τους.
• Να αντικαθιστούμε τυχόν σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν.
• Να αλλάζουμε το νερό σε βάζα, κανάτες κ.λ.π. κάθε δύο μέρες τουλάχιστον. Να καλύπτουμε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.
• Να καθαρίζουμε τους αγωγούς όμβριων υδάτων, αλλά και τα στραγγιστικά και αρδευτικά κανάλια των χωραφιών από χόρτα, πέτρες, χώματα και άλλα υλικά που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού.
• Να φυλάσσουμε τα δοχεία του νερού που δεν χρησιμοποιούμε (κουβάδες, καρότσια, παλιά λάστιχα, βάρκες) γυρισμένα ανάποδα ή καλά καλυμμένα.
• Να μην αφήνουμε νερό να μείνει στα πιατάκια από τις γλάστρες μετά το πότισμα.
• Να μην χρησιμοποιούμε το νερό αλόγιστα, κυρίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι αποχετευτικοί αγωγοί. Το περίσσιο νερό παραμένει δημιουργώντας εστίες.
• Να δώσουμε κλίση στον κήπο μας, όπου είναι δυνατόν ή ν’απομακρύνουμε τα νερά.
• Να μην αφήνουμε τα λύματα από τους στάβλους να συσσωρεύονται γιατί δημιουργούν βούρκο.
• Να καθαρίσουμε και να ψεκάσουμε τους στάβλους μας.
• Να παρακολουθούμε τις ενημερωτικές ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες.
• Να συνειδητοποιήσουμε ότι η διαχείριση των κουνουπιών δε γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τον κάθε κάτοικο χωριστά.
• Να μη λησμονούμε ότι η προσωπική μας αδιαφορία δεν βλάπτει μόνον εμάς αλλά και τους γείτονές μας. 

 

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ έχει προκηρύξει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020".

 


Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη
Προκήρυξη