αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

..

Κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακού χαρακτήρα

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (2013/C 209/01).

Σχετικά αρχεία:

Κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακού χαρακτήρα