αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

..

ΚΥΑ Κολυμβητικών Δεξαμενών

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 7888/15-5-2017 που αφορά στην απλούστευση του πλαισίου λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Σχετικά αρχεία:

ΚΥΑ Κολυμβητικών Δεξαμενών