αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

..

ΚΥΑ Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 543/34450/24-3-2017 που αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος και την απονομή Ειδικού σήματος.

Σχετικά αρχεία:

ΚΥΑ Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων