αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) θεσμικό πλαίσιο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

CLLD > σχέδια συνεργασίαςΔράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3


Αντίστοιχα στα  πλαίσια εφαρμογής του υπομέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020, προτείνονται οι εξής δράσεις:

19.3.1.: Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου

19.3.2.: Βιολογικό Τραπέζι Νοτιοδυτικής Ελλάδας II

19.3.3.: Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ

19.3.4.: Ενώνοντας τους δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων

19.3.5.: Διαχρονική Ελληνική Θεατρική Παράδοση

19.3.6.: Διακρατικό: Ελιά και πολιτισμός. Εργαλείο τουριστικής ανάδειξης για τη Μεσσηνία 2020. Εργαλείο ενίσχυσης του branding για τη Μεσσηνία 2020.